Wypadki w rolnictwie

Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest dziedziną, w której wypadki zdarzają się równie często.

Za wypadek w rolnictwie uznaje się zdarzenie, które wywołała nagła przyczyna zewnętrzna związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i miała miejsce na jego terenie.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych rolnik to osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników zabezpiecza osoby trzecie, które ucierpiały w wyniku szkód wyrządzonych przez rolników w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Z drugiej strony obowiązek posiadania ubezpieczenia OC zabezpiecza rolników przed sytuacją, w której będą musieli wypłacić odszkodowanie osobie trzeciej.

 

Gwarantujemy:

– Obsługę prawną przez wyspecjalizowaną Kancelarię Prawną

– Szybkie i sprawne zgłoszenie roszczenia

– Poprowadzenie całości postępowania likwidacyjnego obejmującego etap przedsądowy i sądowy w zależności

  od rodzaju zawartej Umowy

– Dochodzenie możliwie najwyższego odszkodowania.