Wypadki komunikacyjne

Poszkodowany, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu nie ze swojej winy może dochodzić odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku.

W przypadkach gdy  sprawca wypadku nie jest znany, nie posiadał polisy OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia poszkodowany ma możliwość dochodzenia roszczenia od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogą ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego poszkodowanemu należy się odszkodowanie adekwatne do rozmiaru poniesionej szkody.

 

Gwarantujemy:

– Obsługę prawną przez wyspecjalizowaną Kancelarię Prawną

– Szybkie i sprawne zgłoszenie roszczenia

– Poprowadzenie całości postępowania likwidacyjnego obejmującego etap przedsądowy i sądowy w zależności od rodzaju zawartej Umowy

– Dochodzenie możliwie najwyższego odszkodowania.