Odszkodowania za linie przesyłu

Służebność przesyłu została wprowadzona do Kodeksu Cywilnego w sierpniu 2008 roku w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przesiębiorstwami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości.

Mamy specjalną ofertę dla osób, które posiadają nieruchomości na których znajdują się sieci energetyczne, gazociągi, wodociągi i inne urządzenia obniżające jakość i funkcjonalność tych gruntów. Właściciele gruntów, przez które biegną linie przesyłowe, gazociągi lub wodociągi mogą dochodzić roszczeń z tytułu:

– służebności przesyłu,

– utraty wartości nieruchomości,

– bezumownego korzysztania z gruntu.

W celu ustanowienia wysokości odszkodowania koniecznie jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy.

 

Gwarantujemy:

– Obsługę prawną przez wyspecjalizowaną Kancelarię Prawną

– Szybkie i sprawne zgłoszenie roszczenia

– Poprowadzenie całości postępowania likwidacyjnego obejmującego etap przedsądowy i sądowy w zależności

  od rodzaju zawartej Umowy

– Dochodzenie możliwie najwyższego odszkodowania.