Wypadki w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje trwałe kalectwo, chorobę lub śmierć pracownika i nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.

Jeżeli byłeś lub jesteś pracownikiem i uległeś wypadkowi w pracy nie z Twojej winy, możesz dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Podstawą prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadków w pracy są postanowienia Kodeksu Cywilnego

i artykuły Kodeksu Prawa Pracy.

 

Gwarantujemy:

– Obsługę prawną przez wyspecjalizowaną Kancelarię Prawną

– Szybkie i sprawne zgłoszenie roszczenia

– Poprowadzenie całości postępowania likwidacyjnego obejmującego etap przedsądowy i sądowy w zależności

  od rodzaju zawartej Umowy

– Dochodzenie możliwie najwyższego odszkodowania.