Oferta

Prowadzimy działalność polegającą na reprezentowaniu poszkodowanych w wypadkach przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody w zakresie dochodzenia odszkodowań, w tym również od zagranicznych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Zakres podmiotowy naszej działalności obejmuje zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Reprezentujemy osoby które:

 • zostały poszkodowane nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
 • utraciły najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym zmarły nie był winien i brał udział jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
 • zostały poszkodowane w wypadku w rolnictwie,
 • zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca,
 • zostały poszkodowane w wyniku poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni,
 • zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego,
 • w wyniku wypadku utraciły lub zniszczyły mienie – uszkodzone zostały pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC,
 • na działkach budowlanych lub siedliskowych posiadają umiejscowione bez zgody właściciela słupy elektryczne, linie przesyłowe, gazociągi, rurociągi wodne i kanalizacyjne, światłowody, itp.

Reprezentujemy Klienta w toku likwidacji szkody prowadzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe poprzez:

 • prowadzenie działań mających na celu udokumentowanie wszelkich negatywnych następstw zdarzenia już od dnia wypadku,
 • ocenę rozmiaru szkody m.in. przez współpracujących z nami rzeczoznawców, lekarzy mających doświadczenie w orzecznictwie oraz ekspertów ds. motoryzacji,
 • zgłoszenie szkody w imieniu Klienta,
 • zyskanie i przedłożenie Towarzystwom Ubezpieczeniowym wszelkich wymaganych dokumentów,
 • kontrolę prawidłowości i terminowości działań Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • podjęcie działań pozwalających uniknąć opóźnień w wypłacie odszkodowania poprzez sprawdzony sposób prowadzenia likwidacji szkody,
 • przejęcie wszelkich korespondencji i kontaktów telefonicznych ze strony zakładów ubezpieczeń, tak aby klient nie musiał poświęcać własnego czasu i był uwolniony od prowadzenia konwersacji w zagadnieniach, w których nie zawsze się orientuje,
 • prowadzenie negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które mają na celu korzystne /ugodowe/ zakończenie postępowania likwidacyjnego,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości.